Muut

Aina on jotakin, jota kannattaa dokumentoida. Muistoiksi tai asiakaskäyttöön. FOTO HENRI kuvaa sen tyylillä.